Hoe help ik jouw organisatie met communicatie over duurzaamheid?

De vraag is vaak eenvoudig: kun je een mooie website maken over onze organisatie of een leuke publicatie over de resultaten die we hebben bereikt? Iets moois of leuks is goed te maken maar het lastige komt vaak erna, want wanneer is een website of publicatie geslaagd? Is het voldoende als jij en jouw collega’s er blij mee zijn? Of wil je juist mensen bereiken buiten je eigen groep? En hoe breng je een boodschap over circulariteit of duurzaamheid over zonder belerend over te komen?

In mijn projecten breng ik mijn kennis en ervaring in om complexe duurzaamheidsinformatie op heldere en toegankelijke wijze te vertalen in aantrekkelijke eindresultaten.

 

Hieronder meer over de stappen in een communicatieproject.

Stap 1 Verkenning

Verkennen doelen & wensen voor communicatie

Bij de kennismaking neem ik de tijd om te horen wie jullie zijn en wat jullie willen laten maken. Wat hebben jullie zelf in gedachten en wat zijn aansprekende voorbeelden? Kennen jullie de doelgroep al of is dat onderdeel van de opdracht om deze beter te leren kennen? Wat willen jullie uiteindelijk bereiken bij deze groep?

Samen met jullie bekijk ik welke documenten en informatie voorhanden zijn. Is deze informatie al direct geschikt voor de doelgroep of is er een vertaalslag nodig? Op het vlak van duurzaamheid is er vaak nog discussie, over nut en noodzaak om iets aan te pakken of wat de juiste aanpak is. Dankzij mijn kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid behoed ik mijn opdrachtgevers voor valkuilen.

Stap 2 Aanpak

Communicatie-programma opzetten en beschikbare informatie in kaart brengen

Op basis van het gesprek en de ontvangen documenten maak ik een helder plan met duidelijke doelen, stappen en resultaten. Worden er ook cases, video’s of andere items ontwikkeld? Is er ook een huisstijl nodig? Moeten er artikelen of interviews worden gemaakt? Ik maak een voorstel waarin ook de activiteiten van de uitvoerende partijen zijn ondergebracht. Zo is er meteen een goed overzicht van wat er moet gebeuren zonder vervelende verrassingen onderweg.

Met de mensen in mijn netwerk werk ik op regelmatige basis samen zodat ik goed inzicht heb in hoe hun werk het best tot hun recht komt. Sommigen zijn specialist op een specifiek deelgebied zoals het berekenen van milieu-impact of het opstellen van duurzaamheidsstrategie. Anderen werken ook op andere terreinen en hebben daarmee juist een frisse blik. Het is mooi als mensen zelf gepassioneerd zijn over duurzaamheid maar professionele kwaliteit staat voorop.

Stap 3 Start

Linking pin tussen duurzaamheidsexperts & creatieven

Zodra de opdracht rond is, gaan we aan de slag. In een startbespreking nemen we de aanpak en planning nog eens goed door met de opdrachtgever en maken we aanvullende afspraken. We maken de uitwerking nog een slag concreter. Welke specialisten laten we aan het woord? Welke cases zijn geschikt? De input vertaal ik naar een raamwerk voor het eindresultaat en briefings voor de betrokken partijen. Ik neem deze samen met hen door, waar nodig met meerdere uitvoerders gezamenlijk.

Mijn belangrijkste rol is hier als linking pin tussen inhoudelijke (duurzaamheids)experts en creatieve professionals. Het luistert vaak nauw: de boodschap moet correct én goed te begrijpen zijn, serieus zijn zonder vakjargon, aansprekend maar niet onheilspellend. Voor de vormgeving kan het een uitdaging zijn om passende beelden te vinden zonder meteen te kiezen voor ‘groene’ clichés.

Stap 4 Realisatie

Bewaak de voortgang en help knopen doorhakken waar nodig

In deze fase is iedereen aan de slag om elementen te ontwikkelen, van concept tot eindresultaat. Als projectmanager bewaak ik de voortgang en betrek ik de opdrachtgever waar gewenst en nodig bij de verschillende fasen. Ik help als er belangrijke knopen doorgehakt moeten worden waarbij ik duidelijk aangeef wat de voor- en nadelen zijn. In aanvulling vervul ik vaak de rol als tekst- en fotoredacteur. Waar nodig maak en bewerk ik (korte) teksten en zoek en selecteer ik beeldmateriaal.

Voor het vinden van relevante cases, ondernemers, deskundigen etc. schakel ik graag mijn eigen netwerk in. De afgelopen jaren heb ik onder meer tientallen circulaire cases ontwikkeld en sprekers gezocht voor bijeenkomsten. Daarmee heb ik al veel relevante contacten verzameld die ik uiteraard graag hier inzet.

Stap 5 Lancering

Het project krijgt de aandacht die het verdient

De eindstreep is in zicht, de beoogde website, publicatie of andere uiting is bijna klaar. Het is belangrijk om het resultaat expliciete aandacht te geven bij de publicatie en bekendmaking. Samen met de opdrachtgever bedenk ik wat het beste past: een persbericht of artikel is een mooie start maar er is veel meer mogelijk: van social media campagne tot lanceerevent.

Door het jaar heen vinden vele duurzaamheidsevents plaats, offline en online. Een goede timing op de kalender kan helpen om de zichtbaarheid te vergroten, zoals aansluiting bij de Week van de Circulaire Economie. Het is dan wel van belang om goed na te gaan of het event dezelfde doelgroep trekt.

Stap 6 Onderhoud

Actueel en relevant blijven is minstens zo belangrijk als de lancering

Bij online uitingen als een website is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er onderhoud en verdere ontwikkeling plaats vindt. Onderdelen worden geactualiseerd of uitgebreid, er worden nieuwsitems geplaatst en er worden acties ondernemen om bezoekers te trekken en te houden.

Maar ook voor andere uitingen kan het relevant zijn om aan een langdurige relatie te werken met de doelgroep. Na het maken van een publicatie kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om een presentatie of video te maken om het gedachtengoed verder te verspreiden. Reacties op een publicatie kunnen leiden tot een vernieuwde versie of een vervolgpublicatie. Het bouwen van een vaste schare geïnteresseerden en het blijven communiceren met deze groepen (communities) is belangrijk om een uiteindelijke verandering te bereiken.

Het werkveld van duurzaamheid ontwikkelt zich steeds verder in deelgebieden voor specifieke sectoren. Onderzoek en tools helpen om beter in beeld te krijgen welke partijen in de hele keten betrokken moeten worden om een resultaat te behalen. Bij verschillende programma’s rond circulair ondernemen heb ik inmiddels gewerkt aan de stapsgewijze ontwikkeling van communities.

Stap 7 Monitoring en evaluatie

De impact van een project inzichtelijk

Kortlopend project of langdurig programma: het tijdig monitoren en evalueren van de resultaten is nuttig om inzicht te krijgen of de beoogde aanpak succesvol is. Hierbij maak ik gebruik van concrete cijfers van tools zoals Google Analytics maar ook het opzetten en uitvoeren van enquêtes hoort hierbij.

Stap 1 Verkenning

Verkennen doelen & wensen voor communicatie

Bij de kennismaking neem ik de tijd om te horen wie jullie zijn en wat jullie willen laten maken. Wat hebben jullie zelf in gedachten en wat zijn aansprekende voorbeelden? Kennen jullie de doelgroep al of is dat onderdeel van de opdracht om deze beter te leren kennen? Wat willen jullie uiteindelijk bereiken bij deze groep?

Samen met jullie bekijk ik welke documenten en informatie voorhanden zijn. Is deze informatie al direct geschikt voor de doelgroep of is er een vertaalslag nodig? Op het vlak van duurzaamheid is er vaak nog discussie, over nut en noodzaak om iets aan te pakken of wat de juiste aanpak is. Dankzij mijn kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid behoed ik mijn opdrachtgevers voor valkuilen.

Stap 2 Aanpak

Communicatie-programma opzetten en beschikbare informatie in kaart brengen

Op basis van het gesprek en de ontvangen documenten maak ik een helder plan met duidelijke doelen, stappen en resultaten. Worden er ook cases, video’s of andere items ontwikkeld? Is er ook een huisstijl nodig? Moeten er artikelen of interviews worden gemaakt? Ik maak een voorstel waarin ook de activiteiten van de uitvoerende partijen zijn ondergebracht. Zo is er meteen een goed overzicht van wat er moet gebeuren zonder vervelende verrassingen onderweg.

Met de mensen in mijn netwerk werk ik op regelmatige basis samen zodat ik goed inzicht heb in hoe hun werk het best tot hun recht komt. Sommigen zijn specialist op een specifiek deelgebied zoals het berekenen van milieu-impact of het opstellen van duurzaamheidsstrategie. Anderen werken ook op andere terreinen en hebben daarmee juist een frisse blik. Het is mooi als mensen zelf gepassioneerd zijn over duurzaamheid maar professionele kwaliteit staat voorop.

Stap 3 Start

Linking pin tussen duurzaamheidsexperts & creatieven

Zodra de opdracht rond is, gaan we aan de slag. In een startbespreking nemen we de aanpak en planning nog eens goed door met de opdrachtgever en maken we aanvullende afspraken. We maken de uitwerking nog een slag concreter. Welke specialisten laten we aan het woord? Welke cases zijn geschikt? De input vertaal ik naar een raamwerk voor het eindresultaat en briefings voor de betrokken partijen. Ik neem deze samen met hen door, waar nodig met meerdere uitvoerders gezamenlijk.

Mijn belangrijkste rol is hier als linking pin tussen inhoudelijke (duurzaamheids)experts en creatieve professionals. Het luistert vaak nauw: de boodschap moet correct én goed te begrijpen zijn, serieus zijn zonder vakjargon, aansprekend maar niet onheilspellend. Voor de vormgeving kan het een uitdaging zijn om passende beelden te vinden zonder meteen te kiezen voor ‘groene’ clichés.

Stap 4 Realisatie

Bewaak de voortgang en help knopen doorhakken waar nodig

In deze fase is iedereen aan de slag om elementen te ontwikkelen, van concept tot eindresultaat. Als projectmanager bewaak ik de voortgang en betrek ik de opdrachtgever waar gewenst en nodig bij de verschillende fasen. Ik help als er belangrijke knopen doorgehakt moeten worden waarbij ik duidelijk aangeef wat de voor- en nadelen zijn. In aanvulling vervul ik vaak de rol als tekst- en fotoredacteur. Waar nodig maak en bewerk ik (korte) teksten en zoek en selecteer ik beeldmateriaal.

Voor het vinden van relevante cases, ondernemers, deskundigen etc. schakel ik graag mijn eigen netwerk in. De afgelopen jaren heb ik onder meer tientallen circulaire cases ontwikkeld en sprekers gezocht voor bijeenkomsten. Daarmee heb ik al veel relevante contacten verzameld die ik uiteraard graag hier inzet.

Stap 5 Lancering

Het project krijgt de aandacht die het verdient

De eindstreep is in zicht, de beoogde website, publicatie of andere uiting is bijna klaar. Het is belangrijk om het resultaat expliciete aandacht te geven bij de publicatie en bekendmaking. Samen met de opdrachtgever bedenk ik wat het beste past: een persbericht of artikel is een mooie start maar er is veel meer mogelijk: van social media campagne tot lanceerevent.

Door het jaar heen vinden vele duurzaamheidsevents plaats, offline en online. Een goede timing op de kalender kan helpen om de zichtbaarheid te vergroten, zoals aansluiting bij de Week van de Circulaire Economie. Het is dan wel van belang om goed na te gaan of het event dezelfde doelgroep trekt.

Stap 6 Onderhoud

Actueel en relevant blijven is minstens zo belangrijk als de lancering

Bij online uitingen als een website is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er onderhoud en verdere ontwikkeling plaats vindt. Onderdelen worden geactualiseerd of uitgebreid, er worden nieuwsitems geplaatst en er worden acties ondernemen om bezoekers te trekken en te houden.

Maar ook voor andere uitingen kan het relevant zijn om aan een langdurige relatie te werken met de doelgroep. Na het maken van een publicatie kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om een presentatie of video te maken om het gedachtengoed verder te verspreiden. Reacties op een publicatie kunnen leiden tot een vernieuwde versie of een vervolgpublicatie. Het bouwen van een vaste schare geïnteresseerden en het blijven communiceren met deze groepen (communities) is belangrijk om een uiteindelijke verandering te bereiken.

Het werkveld van duurzaamheid ontwikkelt zich steeds verder in deelgebieden voor specifieke sectoren. Onderzoek en tools helpen om beter in beeld te krijgen welke partijen in de hele keten betrokken moeten worden om een resultaat te behalen. Bij verschillende programma’s rond circulair ondernemen heb ik inmiddels gewerkt aan de stapsgewijze ontwikkeling van communities.

Stap 7 Monitoring en evaluatie

De impact van een project inzichtelijk

Kortlopend project of langdurig programma: het tijdig monitoren en evalueren van de resultaten is nuttig om inzicht te krijgen of de beoogde aanpak succesvol is. Hierbij maak ik gebruik van concrete cijfers van tools zoals Google Analytics maar ook het opzetten en uitvoeren van enquêtes hoort hierbij.

We weten allemaal dat we onze economie duurzamer moeten maken, maar hoe begin je eraan?