Internationale publicatie ‘Manufacturing: the future is circular’

Holland Circular Hotspot en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) lanceerden tijdens de InnovatieExpo op 8 april 2021 de brochure ‘Manufacturing: the future is circular’. Doel van de publicatie is om inzichten en showcases uit Nederland te delen en daarmee de maakindustrie over de hele wereld inspireren om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Ik schreef de inhoud van de publicatie op basis van deskresearch in samenspraak met een redactieraad en met ondersteuning uit het HCH-team. Daarnaast coördineerde ik de verdere productie tot eindresultaat.

Freek van Eijk (directeur Holland Circular Hotspot) overhandigde de publicatie aan Harald Tepper (Philips) en Rick Veenendaal (manager Circulaire Economie bij Ahrend) als representanten van de Nederlandse Circulaire Maakindustrie met internationale ambities.

Ethische smartphones, multifunctionele kinderwagens, modulaire kantoormeubels, gereviseerde melkrobots en MRI-scanners, circulaire windmolens en fietsabonnementen: de Nederlandse maakindustrie biedt volop inspirerende en grensverleggende innovaties voor een circulaire economie. Internationale samenwerking is niettemin cruciaal om de circulaire transitie te realiseren en te versnellen, aangezien de waardeketens van de maakindustrie de hele wereld bestrijken.

De publicatie met een voorwoord van Philips’ CEO Frans van Houten, begint met de belangrijkste ecologische beperkingen en uitdagingen waarom de maakindustrie circulair moet worden. Twintig showcases – van start-up tot multinational – illustreren de belangrijkste circulaire strategieën en oplossingen die door de industrie zijn ontwikkeld. Er worden zes sleutelprojecten gepresenteerd waar Nederland de komende jaren aan gaat werken met de daarbij behorende internationale acties. Een handelingsperspectief op hoe de transitie kan worden georganiseerd sluit de publicatie af, met een overzicht van beleid en plannen die zijn ontwikkeld op Nederlands, Europees en internationaal niveau.

De publicatie is gerealiseerd door Holland Circular Hotspot en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie in samenwerking met NL Platform. Industrie, overheden, kennisinstituten en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om in contact te komen als ze meer willen weten of hun ervaringen willen delen over circulair produceren. UPCM ondersteunt Nederlandse ondernemers in de maakindustrie om circulair te worden. Holland Circular Hotspot is de toegangspoort voor organisaties die meer willen weten over de Nederlandse ervaring en helpt circulaire ondernemers in Nederland met hun internationale ambities.

De vormgeving van de brochure in NL Branding stijl was in handen van Tymen Cieraad van Buro Goedwijs.

In navolging op de publicatie schreef ik het artikel Circularity trends in the Dutch manufacturing industry en gaf ik meerdere online presentaties over dit onderwerp voor een internationaal publiek.