Circulariteitstrends in de Nederlandse maakindustrie

Nederland heeft het voortouw genomen bij het formuleren van ambitieuze circulariteitsdoelen voor 5 speerpunten. Een van deze gebieden is de maakindustrie. Met meer dan 40.000 maakbedrijven actief in Nederland – de meeste MKB’ers – neemt deze sector een spilfunctie in. Nieuwe slimme technologieën en het vermogen om samen te innoveren in supply chains, bieden kansen om circulariteit te combineren met economisch succes. Voor Holland Circular Hotspot schreef ik een Engelstalig artikel over de circulariteitstrends in de Nederlandse maakindustrie.

Welke trends zie ik?

  • Ontwerpgedreven bedrijven lijken sneller in staat om circulaire strategieën te implementeren in hun ontwerpaanpak, waardoor reparatie en multifunctioneel gebruik mogelijk zijn.
  • Een andere trend is remanufacturing. Fabrikanten, vooral van kapitaalgoederen, renoveren apparaten om een nieuwe gebruikscyclus te creëren en de levensduur te maximaliseren. Hiermee binden ze klanten of bedienen ze nieuwe markten.
  • In een circulaire economie kan een verschuiving van ‘eigendom’ naar ‘gebruik’ aantrekkelijk zijn: een model waarbij de gebruiker het product niet meer koopt, maar betaalt voor de oplossing. Andersom stimuleert deze servitisation bedrijven om het onderhoud te optimaliseren, operationele kosten te verlagen en de levensduur van producten te verlengen.
  • Tot slot zien we een sterke synergie tussen circulaire economie en slimme industrie. Slimme technologie zoals 3D-printen maakt een efficiënte productie mogelijk en vermindert de voorraad. Analyse door TNO toonde aan dat 3D-metaalprinten tot 70% CO2-impact kan besparen.

Meer weten en benieuwd naar voorbeelden? Lees het hele Engelstalige artikel op de website van Holland Circular Hotspot.