waardebehoud

Waardebehoud

Bij het realiseren van een product voeg je steeds meer waarde toe: van grondstoffen en materialen via onderdelen naar een eindproduct. In een circulaire economie behoud je de waarde zoveel en zo lang mogelijk. Dat betekent dat je ontwerpkeuzes maakt die waardebehoud mogelijk maken en de levensduur verlengt met onderhoud en reparatie. Als het product echt niet meer voldoet, bekijk je de opties voor hergebruik voordat je gaat recyclen.

Samenwerking

In een duurzame en circulaire economie is samenwerking van groot belang. Om een circulair product te kunnen leveren zul je met leveranciers de samenstelling verbeteren en de mogelijkheden voor terugname en hergebruik te verkennen. Je ontwikkelt nieuwe samenwerkingen met partijen voor reparatie, inzameling en recycling en ook de financiering vraagt om andere partners.

samenwerking
ketenaanpak

Ketenaanpak

Duurzaamheid stopt niet bij de poorten van een organisatie. Waar komen de grondstoffen vandaan die je gebruikt en wat gebeurt er met jouw producten tijdens en na gebruik? Inventarisatie van de grondstofstromen door de hele keten geeft een eerste inzicht in waar de grootste milieubelasting zit, waar je kunt verbeteren en met wie. Het uitvoeren van een levenscyclusanalyse maakt dit een slag concreter.

We weten allemaal dat we onze economie duurzamer moeten maken, maar hoe begin je eraan?